Badania CAPI na tabletach

Firma badania rynku Stratega oferuje w swojej ofercie badania CAPI na tabletach. Badania CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing to badania marketingowe realizowane metoda wywiadu bezpośredniego F2F z użyciem tabletów. Podstawowa przewaga tej metody badania rynku nad metodą pen and paper jest:

Implementacja zaawansowanych metod badawczych – metoda badania rynku CAPI zapewnia możliwość realizowania ankiet z użyciem zaawansowanych metod badawczych w tym prezentacji wielu scenariuszy w analizie conjoint.

Realizacji niemal każdej ankiety – przy użyciu skomplikowanych reguł przejść, które są trudne do realizacji w ankietach pen and paper.

Prezentacja materiałów promocyjnych – badania CAPI zapewniają możliwość pokazania wszystkich rodzajów materiałów promocyjnych, prezentacji audiowizualnych, klipów wideo, materiałów reklamowych.

Jakość danych – zapisywanie danych na ankietach umożliwia zbieranie danych o wysokiej jakości, pozbawionych pomyłek ankieterskich i błędów na etapie przepisywania danych.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym – realizacja badania CAPI pozwala na monitorowanie postępu prac i śledzenie wyników badania marketingowego w czasie rzeczywistym (real-time monitoring). Wszystkie tablety agencji badania rynku Stratega wyposażone są w dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci komórkowej, a w miejscach gdzie sieć komórkowa nie jest dostępna dane zapisywane są na tablecie i przesyłane do centralnego serwera po odzyskaniu dostępu do Internetu.

Szybkość realizacji ankiety – zastosowanie metody badania rynku CAPI na tabletach umożliwia skrócenie czasu realizacji ankiety zmniejszając koszty pracy ankieterów, skracając terminy realizacji badania oraz umożliwiając realizacje wielu ankiet jednocześnie.

Efektywne badanie w sklepie – dzięki użyciu metody zbierania danych CAPI na tabletach agencja badania rynku Stratega może realizować badania rynku w sklepach (store exit interviews) oferując klientowi przeprowadzenie dużych ilości wywiadów w bardzo krótkim czasie przez profesjonalnie wyglądających i wyposażonych ankieterów. Dzięki takiemu podejściu zapewniamy minimalny wpływ naszej obecności na prace sklepu jednocześnie przeprowadzając badania w okresach istotnych z punktu widzenia jego działalności np. weekendy. Zastosowanie metody CAPI w sklepie pozwala na realizacje badań satysfakcji konsumenta i innych rozwiązań badawczych dla handlu detalicznego.