Market access

Badania rynku market access mają na celu zbadanie jakie czynniki mogą wpływać na sukces nowego produktu na rynku. Czynniki te niejednokrotnie wykraczają poza analizę popytu na dany produkt, a wielokrotnie znajdują się w obszarze regulacji prawnych, procedur zamówień publicznych, przetargów, refundacji, zwolnień podatkowych, unormowań prawnych zarówno obecnych jak i przyszłych. Instytut badań rynkowych Stratega w sposób etyczny przeprowadza wywiady z kluczowymi decydentami mające na celu zrozumienie szeregu okoliczności i czynników wpływających na sytuację rynkową. W rezultacie pozwalamy naszym klientom kształtować swoją strategię marketingową w sposób całkowicie świadomy z wykorzystaniem wszystkich istniejących możliwości. Nasze działanie charakteryzuje wysoka skuteczność, zrozumienie potrzeb klienta, poufność i zaufanie jakim cieszymy się wśród naszych respondentów oraz profesjonalizm w poruszaniu delikatnych i trudnych tematów.