Face to face: intercept

Zespół firmy badania rynku i opinii społecznej Stratega, realizuje badania techniką Face to Face: Intercept. Wykorzystanie tej metody badania rynku polega na przechwyceniu respondentów w trakcie ich zwykłych codziennych czynności, na przykład podczas zakupów. Taka metoda rekrutacji respondentów jest wysoce adekwatna w przypadku badań satysfakcji konsumenta kiedy przeprowadzamy ankietę z osobą, która właśnie dokonała zakupu lub skorzystała z usługi.

Intercept (z ang. przechwycenie) ma jednak wiele zastosowań. Jest to przede wszystkim metoda bardzo tania w stosunku do innych metod pozyskiwania respondentów. W większości wypadków metoda ta ma zastosowanie w przypadku adresowania badania rynku do stosunkowo szerokiej części populacji. W wielu wypadkach ankieter jest w stanie dokonać selekcji w sposób wizualny tzn. poszukując kobiet w wieku 30-40 lat, które noszą okulary ankieter jest w stanie wyselekcjonować te osoby z tłumu przechodniów bez konieczności zadawania pytań. Minusem badań rynku prowadzonych w ten sposób jest ich wąskie zastosowanie uniemożliwiające w wielu przypadkach realizacje badania wśród rzadszego typu respondentów oraz czas trwania wywiadu, który nie powinien przekraczać 10 minut. W skrajnych przypadkach, gdzie jest to uzasadnione celem badania, długość wywiadu może sięgać 20 lub 30 minut. Uważa się że w większości wypadków taka długość badania nie jest odpowiednia dla metod badawczych z użyciem Street Intercet. W badania typu Intercept można używać zarówno metody Pen and Paper jak i metody CAPI, jednak w związku z ograniczonym czasem na przeprowadzenie badania metoda CAPI z użyciem tableta wydaje się najodpowiedniejsza.