System kaucyjny

System kaucyjny ma objąć zarówno wybrane opakowania jednorazowe jak i wielokrotnego użytku. Klient w sklepie oprócz ceny produktu będzie musiał wnieść również kaucję, która będzie mu zwracana podczas zwrotu opakowania. Opakowania będą mogły być zwracane w jednostkach handlowych oraz innych punktach zbierania, w tym punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Posłanka Katarzyna Osos napisała interpelację poselską ws. proponowanych przez Ministerstwo Klimatu rozwiązań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producentów i systemu kaucyjnego.

Czytamy w niej: “Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej producenci m.in. produktów w opakowaniach będą finansować zbieranie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych na poziomie znacznie wyższym niż ma to miejsce obecnie. Pozyskane w ten sposób środki mają wypełnić lukę inwestycyjną i stworzyć sprawnie działający system odzysku surowców wtórnych. (…)

Wiemy, że Ministerstwo Klimatu analizuje różne warianty wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami. Głównie dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Promowane będą opakowania mające jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko.  Ewentulanie nadające się do recyklingu bez konieczności stosowania skomplikowanych technologii ich przetwarzania. Przewiduje się też tzw. system kaucyjny. Polega na tym, że mieszkańcy będą mogli zwrócić np. do sklepu plastikowe czy szklane opakowania i otrzymać za nie zwrot pobranej wcześniej kaucji.”

Posłanka pyta:

– Dlaczego na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo na temat tego, jak w praktyce ma wyglądać system kaucyjny?
– Jakie będą koszty systemu kaucyjnego i czy to nie obciąży dodatkowo branży handlowej?
– Czy proponowane rozwiązania kosztami będą skutkować tylko dla przedsiębiorców, handlowców i konsumentów?
-Jaki wkład finansowy w ten projekt (dobry z uwagi na troskę o środowisko) będzie miał budżet państwa?
– Czy rozszerzona odpowiedzialność producentów, zobowiązująca przedsiębiorców wprowadzających na rynek określone produkty w opakowaniach, nie spowoduje dodatkowego obciążenia przedsiębiorców? Czy z tego tytułu mogą liczyć na jakiekolwiek ulgi?

Na pytania odpowiedział Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu.

– Ogólne zasady funkcjonowania system kaucyjnego zostały przedstawione przez Ministerstwo podczas spotkania konsultacyjnego z przedsiębiorcami. Spotkanie odbyło się w dniu 2 września 2019 r. oraz na spotkaniu w dniu 23 stycznia br. Zgodnie z przedstawionymi informacjami system ma objąć zarówno wybrane opakowania jednorazowe jak i wielokrotnego użytku.

Jak to będzie działać?

Klient w sklepie oprócz ceny produktu będzie musiał wnieść również kaucję. Ta będzie mu zwracana podczas zwrotu opakowania. Planuje się, że opakowania będą mogły być zwracane w jednostkach handlowych oraz innych punktach zbierania. W tym punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. System kaucyjny będzie częścią rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w związku z czym to wprowadzający produkty w opakowaniach objętych kaucją będą finansowo odpowiedzialni za zbieranie opakowań w tym systemie. (…) producenci wprowadzający produkty do obrotu mają pokrywać m.in. koszty związane z selektywnym zbieraniem odpadów, a następnie ich transportem i przetwarzaniem na poziomie niezbędnym do osiągnięcia unijnych celów. (…)

Szczegóły dotyczące systemu kaucyjnego zostaną przedstawione w projekcie ustawy, która dokonuje transpozycji tzw.pakietu odpadowego, czyli nowelizacji dyrektyw UE dotyczących odpadów. W chwili obecnej projekt ustawy znajduje się na etapie wewnętrznych prac legislacyjny – pisze Ireneusz Zyska.