Wywiady eksperckie

Instytut badania rynku Stratega dzięki wieloletnim opartym na zaufaniu kontaktom z przedstawicielami różnych branży posiada dostęp do ekspertów we wszystkich sektorach gospodarki. Utrzymujemy stałą współpracę z profesorami uczelni wyższych, dyrektorami instytucji naukowych, dziennikarzami specjalizującymi się w gospodarce, naukowcami, dyrektorami agencji rządowych, prelegentami na konferencjach branżowych oraz szeregiem innych osób mających szeroką wiedzę na temat wyspecjalizowanych obszarów gospodarki.

Nasi eksperci w ramach wywiadów pogłębionych lub warsztatów eksperckich odpowiadają na pytania, sugerują rozwiązania, oceniają nowe produkty, wskazują na potencjalne obszary, w których te produkty i usługi mogą odnieść sukces, wskazują niezaspokojone potrzeby oraz szeroko analizują normy prawne i inne czynniki mające wpływ na sukces przedsięwzięcia.