Wywiady Pogłębione

Agencja badań rynkowych Stratega przeprowadza wywiady pogłębione (tzw. In-Depth Interviews – IDI) z konsumentami, specjalistami z różnych dziedzin, lekarzami, kierownikami i dyrektorami firm. Organizujemy zarówno wywiady pogłębione w fokusowni z możliwością podglądu przez klienta jak i w domu respondenta, w biurze, w innym neutralnym miejscu. Przeprowadzamy również pogłębione wywiady telefoniczne z osobami, które mają bardzo ograniczony czas np. lekarzami, szefami firm, urzędnikami wysokiego szczebla. Wywiady pogłębione często przeprowadza się w połączeniu z grupami fokusowym.

Firma badań rynku Stratega specjalizuje się w badaniach jakościowych jako metodzie odkrywania ukrytych potrzeb i motywów oraz sposobie na poruszanie delikatnych tematów. Jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie rynku na każdy temat, ponieważ mamy doświadczonych moderatorów oraz badaczy z wykształceniem socjologicznym i psychologicznym, którzy potrafią rozmawiać z każdym na nawet najtrudniejsze tematy. Potrafimy uzyskać informacje od decydentów na temat sposobu wybierania kontrahenta. Nie ma dla nas tematów niemożliwych do zrealizowania. Działania instytutu badania rynku Stratega cechuje poufność, dyplomatyczność, profesjonalizm w działaniu, który daje nam dostęp do osób na każdym szczeblu.

Nasze raporty jakościowe z wywiadów pogłębionych cechują się wnikliwością i trafnością rekomendacji.